Một Trong Những Công ty Hàng Đầu Trong Lĩnh Vực Thiết Kế Quảng Cáo, Cung Cấp Dịch Vụ Mang Lại: "Hiệu Quả Thật, Giá Trị Thật" Cho Khách Hàng

 

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆT KHOA DỰA TRÊN

NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG

NHAN LE NGHIA TRI TIN-01

 

NHÂN = TẬN TÂM

Thấu hiểu sâu sắc giá trị nhân văn

Việt Khoa theo đuổi mối quan hệ hợp tác với  khách hàng và đối tác để phát huy tiềm năng của con người, thương hiệu và cơ hội kinh doanh thông qua sáng tạo.

 

LỄ = CHÂN THÀNH

Tôn trọng khách hàng

Việt Khoa sẽ không chỉ nói mà còn chia sẻ và đồng cảm với khách hàng để hướng đến những hành động có lợi ích cho cả 2.

 

NGHĨA = CHẤT LƯỢNG

Không thỏa hiệp đối với Tiêu chí chất lượng

Việt Khoa sẽ cạnh tranh tích cực trên thị trường, nhưng sẽ không khi nào chúng tôi đánh đổi giá trị về tiêu chí chất lượng của mình. Chúng tôi sẽ không hy sinh giá trị cốt lõi của mình để lấy lợi ích ngắn hạn cho dù dưới bất kỳ hình thức nào khả dĩ.

 

TRÍ = SÁNG TẠO

Sức mạnh của sáng tạo

Việt Khoa liên tục thách thức những cách làm hiện tại, suy nghĩ,  quy trình và hệ thống và cải tiến để tạo ra những cách thức mới, công cụ, quy trình và hệ thống hiệu quả hơn.

 

TÍN = UY TÍN

Chuẩn mực cao nhất về uy tín

Việt Khoa sẽ áp dụng chuẩn mực cao nhất về sự trung thực và chính trực, với tư cách cá nhân và cả tập thể cùng tham gia, trên cơ sở đồng thuận và tự nguyện. Mọi hoạt động của chúng tôi sẽ được định hướng bởi ý thức công bằng xuyên suốt trong các hoạt động tương tác diễn ra giữa Việt khoa và khách hàng, đối tác cũng như trong nội bộ.