KHACH HANG-FINAL-01-01 

Hầu hết các khách hàng của chúng tôi thuộc các nhóm sau:

  • Giám đốc Marketing hoặc Trưởng Phòng marketing.
  • Doanh nhân.
  • Lợi nhuận và phi lợi nhuận.

 

Phong cách làm việc của chúng tôi phù hợp với

các khách hàng đánh giá cao những đặc điểm sau:

Hầu hết các khách hàng của chúng tôi thuộc các nhóm sau:

  • Giao tiếp mở.
  • Tinh thần hợp tác trong công việc.
  • Thật sự đề cao giá trị và mong muốn những thiết kế tuyệt vời.
  • Yêu cầu kết quả thực tế khi sử dụng ngân sách marketing.
  • Khuyến khích những ý tưởng mới.
  • Sẵn lòng đầu tư khi thấy được hiệu quả.
  • Có trách nhiệm với xã hội trong kinh doanh.