Lịch Tết là một phần rất quan trọng trong đời sống của con người nói chung và người Việt Nam ta nói riêng. Theo thời gian lịch có những thay đổi về cách thức trình bày và chất liệu làm lịch, cho đến ngày lịch không còn đơn thuần là để xem ngày tháng, thời tiết…

Lịch Tết còn đóng vai trò rất quan trọng trong việt trang trí, kết hợp quảng cáo cho các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt kinh doanh sản xuất,  hay các tổ chức trong xã hội…

Lịch được xem như một món quà tặng hấp dẫn dịp cuối năm của các  doanh nghiệp.