Chúng tôi sử dụng mẫu liên hệ để tiện cho bạn liên lạc. Những thông tin bạn nhập sẽ chỉ được sử dụng để liên hệ lại bạn bằng điện thoại hoặc qua email (Tuyệt đối không cho hoặc bán lại địa chỉ email của bạn)

  • Trong trường hợp bạn gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi bạn những câu như sau:
  • Bản chất của thị trường và doanh nghiệp của bạn là gì?
  • Nội dung chính của dự án thiết kế của bạn là gì?
  • Mục tiêu truyền thông cho dự án của bạn là gì?
  • Dự án của bạn cần đạt được mục tiêu kinh doanh gì?
  • Quỹ thời gian và ngân sách của bạn ra sao?
  • Ai sẽ là người đại diện chính cho công ty bạn để làm việc?
  • Ai sẽ là người ra quyết định cuối cùng về thiết kế?
  • Nội dung của bạn đã hoàn tất chưa? Hay bạn có cần hỗ trợ để phát triển thông điệp của bạn?

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp